MONTÁŽ  SOCIÁLNÍCH  ZAŘÍZENÍ

- montáž v mrazírnách

- montáž ve všech ostatních objektech

- montáž i v soukromé sféře