REKUPERACE  TEPLA

- využití "odpadního tepla" z různých zařízení

- navrhujeme technická zařízení pro využití tohoto tepla